اعمال ماه صفر

ماه صفر + دانلود فایل

چرا صفر را صفر نامیده اند؟ در نامگذاری این ماه، دو وجه ذکر کرده ‏اند: از «صُفْرَة (زردی)» گرفته شده؛ زیرا زمان انتخاب نام، مقارن فصل پاییز و زردی برگ درختان بوده است. 2.از «صِفْر (خالی)» گرفته شده؛ زیرا مردم پس از پایان ماه‏های حرام، رهسپار جنگ می‏ شدند و شهرها خالی می‏ شد.

ادامه مطلب