اطلاعات کلی درباره ایدز

آنچه همگان باید درباره بیماری ایدز بدانند + دانلود فایل

افراد آلوده به عفونت HIV را با آزمایش پادتن HIV که یک نوع آزمایش خون است ، تشخیص می دهند. این در حالی است که فرد مبتلا ممکن است ظاهری سالم و حتی شاداب داشته باشد.

ادامه مطلب