اصل فیزیکی

تحقیق درباره ی اندازه گیری دما + دانلود فایل

شاید دما اولین کمیتی باشد که انسان به کنترل آن فکر کرده است. در اکثر محیط های صنعتی ، دما یکی از کمیت هایی است که مایل به کنترل یا اندازه گیری آن می باشیم.

ادامه مطلب