اس ار اس

وزیر خارجه سعودی برای تغییر جنسیت در تایلند بستری شد

روزنامه "تای پست" چاپ بانکوک نوشت: عادل الجبیر مراحل ابتدایی هورمون درمانی را در یک بیمارستان خصوصی مجلل در پایتخت تایلند آغاز کرده است تا به بحران جنسیتی خویش خاتمه دهد.

ادامه مطلب