اسامی کشته شدگان

جدیدترین لیست جان باختگان حادثه مکه منا

آخرین لیست اسامی جان باختگان حادثه مکه در منا به شرح ذیل اعلام گردیده + فیلم کشته شدگان حج امسال

ادامه مطلب