اخلاق نیک

فواید اخلاق نیک و مضرات بد خلقی + دانلود فایل

شوخی یکی از نشانه‌هایی خوش اخلاقی است. اما باید دانست که شوخی حد و مرزی دارد، اگر از آن بگذرد نه تنها خوش اخلاقی نیست، بلکه یکی از بدترین و خطرناکترین خصلتها خواهد بود. شوخی پسندیده آن است که موجب شادی دیگران شود، اما نه به هر قیمتی. آیا شما حاضرید به خاطر این که من بخندم و خوشحال شوم سرتان را بکوبید به دیوار؟

ادامه مطلب