اختراع های مهم

اختراعات و مخترعین + دانلود فایل

بسیاری از ما در آزمایشگاه شیمی مدرسه خود با یک وسیله کوچک فلزی آشنا شده ایم که ایجاد شعله کرده و حرارت لازم برای ایجاد واکنش های شیمیایی را ایجاد می کند.

ادامه مطلب