اتم

تحقیق درباره ی پرتو بتا و کشف نوترینوها + دانلود فایل

هنگامی که تابش حاصل از مواد پرتوزارابین دوصفحه باردار(با بارمخالف) قرار دهیم بطوری که صفحه ی بار دار مثبت در بالا وصفحه بار دار منفی درپایین قرار داشته باشدخواهیم دید که سه پرتو بوجود میآید که به شرح زیر است

ادامه مطلب

تحقیق درباره ی الکتریسیته + دانلود فایل

الکتریسیته در همه جای زندگی ما دیده می شود، الکتریسیته خانه ها را روشن می کند ، غذای ما را می پزد ، نیروی لازم برای کامپیوتر ، تلویزیون و دیگر وسایل الکترونیکی را تامین می کند. الکتریسیته ی باتری ها ، چراغ قوه را در تاریکی روشن می کند و ماشین ما را به حرکت در می آورد.

ادامه مطلب