آکریلامید

۱۰ عامل خوراکی سرطان زا

در بررسی هایی که انجام شده ارتباطی بین سرطان و میزان چربی رژیم غذایی مشاهده می شود. نقش چربی در رژیم غذایی و ایجاد سرطان پستان، کولون، ریه و پروستات مشاهده شده است؛

ادامه مطلب