آغاز سال تحصیلی

آغاز سال تحصیلی

امروز 13میلیون دانش آموز وارد مدرسه ها می شوند. دانش آموزانی که آینده ساز مملکتند. مهمترین مورد این است که باید سال تحصیلی با آرامش آغاز شود و مشکلات معلمان نیز حل شود. رفع مشکلات مالی معلمان، به طور مستقیم بر ارتقای سطح آموزشی دانش آموزان هم تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

ادامه مطلب