آزاده نامداری و همسرش

افشاگری ‌آزاده ‌نامداری ‌از ازدواج دومش: سال ۸۷ به هم نرسیدیم!

سال ۸۷ به واسطه دوستان مشترکمان که در آن زمان در تلویزیون مشغول به کار بودند که یکی از آنها از مدیران ارشد تلویزیون بود به هم معرفی شدیم و چندبار همدیگر را دیدیم.

ادامه مطلب

اولین عکس دونفره آزاده نامداری و همسرش

آزاده نامداری با انتشار عکس زیر نوشت : گاهی باید یادمان بیاوریم توی شلوغی دنیا،میشود پیدا شد،ودیگر گم نشد،گاهی بایدیادمان بیاوریم دنیاگاهی شاید فقط گاهی بکام ماهم میچرخد

ادامه مطلب