آرایش آقایان در محرم

عکسهای دیده نشده از محرم

ماه محرم رسید و شاهد تصاویر غیر متعارف چه از افراد و چه از وسایل نقلیه اشان هستیم. آقایان با مدل موهای عجیب، خانم ها با آرایش غلیظ و از همه مهمتر ماشین هایی با پشت نوشته های عجیب ... استفاده از کلماتی به دور از شان جامعه است. در زیر بعدادی از این تصاویر را می بینیم.

ادامه مطلب