۱۴ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۹۷۳ ازدواج شاه‌دُخت ان، دختر الیزابت دوم، ملکه بریتانیا با یک افسر ارتش بریتانیا به نام مارک فیلیپس.

POST A COMMENT.