چرا گردش زمین را احساس نمی کنیم + دانلود فایل

چرا گردش زمین را احساس نمی کنیم؟

تا صد ها سال پیش بشر بر این عقیده بود که زمین فاقد حرکت است و خورشید، ماه و ستارگان به دور آن می چرخند.درک این مسئله که چرا چنین اعتقاداتی وجود داشته است آسان است: این همان چیزی بود که بشر می دید.کسی نمی توانست احساس کند که زمین حرکت می کند. اگر زمین حرکت می کرد، پس چرا اشیاء، به عنوان مثال آب اقیانوس ها، در زمین به پرواز در نمی آمدند؟

البته امروز می دانیم که زمین به طور دائم به دو طریق در حال حرکت است: زمین هم به دور خورشید و هم به دور محور خود می چرخد.علت این که حرکت زمین را احساس نمی کنیم این است که همواره با آن در حال حرکتیم و همچنین هوای اطراف ما هم حرکت می کند. جاذبه ی زمین هر چیزی را، به عنوان مثال، آب داخل اقیانوس ها را، در داخل خود نگه می دارد. اما برای ما، چرخش زمین به علت بسیاری از چیز هایی که می بینیم یا احساس می کنیم قابل درک است.

این چرخش زمین به دور محور خود سبب به وجود آمدن شب و روز می شود. اگر زمین به دور محور خود نمی چرخید، یک طرف آن که رو به خورشید بود، همیشه روشن و طرف دیگر که رو به خورشید نبود همواره در تاریکی قرار داشت.

اما هر نقطه ای از زمین در هر ۲۴ ساعت در جهت روشن قرار گرفته و بعد در جهت تاریک پیش می رود.

حرکت دیگر زمین که مهم است و آن را احساس نمی کنیم و زندگی ما را دگرگون می کند، حرکت به دور خورشید است که سبب تغییر فصل ها می شود وهمان طور که می دانید، زندگی ما با تغییر هر فصل تا چه اندازه متغیر است.

در واقع، حرکت زمین به دور خورشید ۳۶۵ روز طول می کشد.

 

لینک دانلود فایل قابل پرینت چرا گردش زمین را احساس نمی کنیم بصورت pdf

POST A COMMENT.