ما اَبَر انسانیم

در آستانه آغاز بازی های المپیک و پارالمپیک سال ۲۰۱۶ ریو  هستیم. بازی های پارالمپیک یا المپیک معلولان هرساله بعد از المپیک برگزار میشود. این بازی ها که بزرگ ترین اجتماع معلولان هم لقب گرفته با شور و حرارتی بسیار زیاد برگزار می شود و در همه ادوار المپیک ورزشکاران ثابت کرده اند که حتی با وجود معلولیت نباید نا امید بود و نشاط اجتماعی را کنار گذاشت.

در ویدیوی زیبا که به مناسبت پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو ساخته شده مفهوم توانستن به زیبایی هر چه تمامتر نمایش داده شده باهم این ویدوی زیبا و تاثیر گذار را ببینیم.

این ویدیو به همراه این ترانه زیبا تقدیم به همه معلولان دوست داشتنی کشورمان و به امید موفقیت ورزشکاران ایران در المپیک و پارالمپیک :

Yes I can, suddenly, yes I can

بله من می توانم، به طور غافلگیر کننده ای من می توانم

Gee I’m afraid to go on has turned into yes I can

من ترس از رفتن دارم ولی میتوانم تغییر کنم

?Take a look what do you see

به من نگاه کن، چه میبینی؟

A hundred and thirty three pounds of confidence me

مقدار زیادی اعتماد به نفس

Got the feeling I can do anything

که قادر به انجام هر کاری هست

Yes I can

بله من میتوانم

Something that sings in my blood is telling me

چیزی در درون من آواز میخواند و به من می گوید که

Yes I can

بله من میتوانم

I was just born today

من همین امروز متولد شدم

I can go all the way

و میتوانم تمام راه را بپیمایم

Yes I can

بله من میتوانم

Yes I can
Yes I can
Yes I can
Yes I can

Yes I can
Yes I can
Yes I can
Yes I can

Yes I can

بله من میتوانم

Hey! Yes I can

هی! من میتوانم

No, you can’t

نه شما نمی توانید

!Yes I can

بله من میتوانم

?Are you ready

آماده ای؟

I can climb Everest

من میتوانم از اورست هم صعود کنم

Yes I can

بله من میتوانم

I can fight here all night and never rest

من میتوانم تمام شب را بدون استراحت مبارزه کنم

Yes I can

بله من میتوانم

I was just born today

من همین امروز متولد شدم

I can go all the way

من تمام این راه رو میتونم طی کنم

Yes I can

بله من میتوانم

نماد المپیک و پارالمپیک 2016 ریو

نماد المپیک و پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو

POST A COMMENT.