شعر درباره تفکر

شعر درباره تفکر

تــفـکـر کن فراوان در خلایق
اگر خواهی شوی محبوب و لایق
نظر کن در نباتات و جمادات
به چشمِ دل ، که باشد فوقِ عادات
نگاه کن خاک را ، یک دم پسر جان
که باشد خاک را ، آیت ز جانان
ز خاک آید پدید انسانِ ” آگـاه ”
بجوشد از دلش صد چشمه و چاه
به اِذن اللّه دهد عیسی بر آن جان
نهد صورت بر آن، موسی ابن عمران
هر آنکس باشدش با او رفاقت
شود با خیلِ خوبان در رقابت
زِ خاک آید برون صدها صنوبر
هزاران بوته ی ناب و مُعَطر

 

شر درباره تف کر  ش عر درباره تفکر  شعر در بار تفکر  ش عر درباره تفکر  شع ر درباره تفکر شعر در بار تفکر  شع ر درباره تفکر  عر در باره تفکر  ش عر درباره تفکر ش عر درباره تفکر   شعر درباره تفکر شعر درباره تفکر  شعر درباره فکر  شعر درباره ت فکر  شعر درباره تف کر  شعر درباره تفک ر  شعر درباره تفک ر  شع ر درباره تفکر  شعر درباره تف ر  ش عر درباره تکر شع دربار تفکر شعر د رباره تفک  باره تفکر شع ر دربارر درباره تکر رشر درباره تف کر  ش عر درباره تفکر  شعر در بار تفکر  ش عر درباره تفکر  شع ر درباره تفکر شعر در بار تفکر  شع ر درباره تفکر  عر در باره تفکر  ش عر درباره تفکر ش عر درباره تفکر   شعر درباره تفکر شعر درباره تفکر  شعر درباره فکر  شعر درباره ت فکر  شعر درباره تف کر  شعر درباره تفک ر  شعر درباره تفک ر  شع ر درباره تفکر  شعر درباره تف ر  ش عر درباره تکر شع دربار تفکر شعر د رباره تفک  باره تفکر شع ر دربارر درباره تکر رباره تفکر شعر د رباره تفکر  باره تفکر شع ر درباره تفکر  شعر درباره تف کر  شعر درباره تفکر  شعر درباره ت فکر  شعر درباره تف کر  شع ر درباره تفکر  شع درباره تفکر  شع ر درباره تفکر  شعباره تفکر شعر د رباره تفکر  باره تفکر شع ر درباره تفکر  شعر درباره تف کر  شعر درباره تفکر  شعر درباره ت فکر  شعر درباره تف کر  شع ر درباره تفکر  شع درباره تفکر  شع ر درباره تفکر  شعر درباره تکر شعر در بارهه تفکر  شعر درباره ه تفکر  شعر درباره تف کر  شعر درباره تفکر  شعر درباره ت فکر  شعر درباره تف کر  شع ر درباره تفکر  شعر درباره تفک  شع ر درباره تفکر  شعر درباره تفکر شعر در بارهه تفکر  شعر درباره تفکر  شعر درباره ت فکر  عر درباره تف ک  شعر درباره تفکر  شعر درباره ت فکر شعر درباره تفکر  ش ر درباره فکر شعر درباره تفکر   عر درباره تفکر  عر دربار تفکر 

 

 • گالیله

  گالیله

  گالیله گالیلئو گالیله در سال ۱۵۶۴ در پیزا واقع در ایتالیا متولد شد وی تا ۱۹ سالگی تمام مطا…
 • رشد و تکامل

  تحقیق رشد و تکامل

  رشد و تکامل رشد و نمو بدنى عبارت است از تغییرات ارگانیک و تشریحى که به‌طور مداوم انجام مى‌…
 • معجزات حضرت موسی

  تحقیق معجزات حضرت موسی

  معجزات حضرت موسی طبق آیات قرآن، حضرت موسی(ع) شش معجزه برای قوم خود آشکار کرد و این معجزات،…
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
بارگذاری در کافه تحقیق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

کارتحقیقی منع تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی و باغی

مقاله منع تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی و باغی یک مقاله کامل حقوقی در مرود انواع کارب…