شجاعت چیست؟ معیار شجاعت چیست؟

1 – معني حقيقي شجاعت ، حُــّـريت و قوت قلب است . در مخاطرات نبايد اضطراب و هيجان به شجاع دست دهد و هرچه قوت روح و لطافت قلب زيادت شود بر شجاعت مي افزايد.

2 – مرد بي شهامت کسي است که در جايي که بايد اعتراض کند خاموش بنشيند.

3 – نامداران جهان ، دليرترين افرادند.

4 – نخستين شرطِ پيروزي ، دليري است.

5 – همان طور که شجاعت مسري است، خيانت هم مسري است.

6 – شجاعت مانند عشق از اميد تغذيه مي کند.

7 – آن كس که شجاع است ،‌هرگز بيمي به دل راه ندهد .

8 – شجاعت به راستي زير بناي همه صفات خوب است و ساير صفات نيک به آن وابسته است.

9 – با شهامت عمل کنيد ، خواهيد ديد که نيروهاي ناپيدا به ياري شما خواهند آمد.

10 – «شجاعت» فقدان و نبود ترس نيست ، کنترل و تسلط بر ترس است.

11 – کساني که ترس را لمس نکرده باشند ، شجاعت را نخواهند آموخت.

12 – شهامت بزرگترين صفت بشري است، زيرا صفات ديگر در سايه آن پابرجا مي مانند .

13 – اميد و شجاعت ، دو الماس درخشانند که در تاج موفقيت جاي دارند.

14 – «شجاع» يک بار و «ترسو» روزي هزار و يک بار مي ميرد!

دلير به چه کسي گويند؟

1- دلير کسي را گويند که همه ي کار و کردار وي برخاسته از خرد و دانايي و برابر با عقل باشد.

2- شجاع بي مهارت و تدبير، زود فريب مي خورد.

3- دليري جز به استقبال خطر رفتن نيست.

4- شجاعت مغلوب کننده ي کليه سلاح هاست.

5- شجاعت بزرگترين معّرف انسانيت است.

6- شجاعت در آن نيست که انسان خطر نبيند ، بلکه در اين است که خطر را ببيند و بر آن غلبه کند.

7- شجاعت پايه فضايل است ؛ کسي که شجاعت ندارد فضايل در او تکميل نخواهد شد.

8- کسي شهامت دارد که ترس را بشناسد و آن را مغلوب خود سازد.

9- شهامت بزرگترين صفت است ؛ زيرا صفات ديگر در سايه آن پا برجا مي ماند.

10- فاتح ترين اشخاص جسورترين اشخاص اند.

11- قلب دلير در سينه مردِ با شرف ، گوهري است در صندوق مقفـّل.

12- قهرمان واقعي کسي است که سبب شادي ديگران مي گردد.

شرط شجاعت

1- اولين شرط شهامت ، باکي است.

2- آن کس که دل با جرئت را راهنماي خود کرد ، در پيش او هر تاريکي روشن باشد.

3- آدم ترسو اگر مجبور به شجاعت شو تهور و ديوانگي مي کند.

4- اشخاص شجاع و با جرئت بيش از همه کس مي توانند جوانمردي و فتوت داشته باشند. اصلاً طبيعت آنها اين طور سرشته شده است.

5- اگر بر ناتوان خشمگين شوي دليل بر اين است که قوي نيستي .

6- اگر کسي را تحقير کردي معنايش اين است که خودت بي شخصيت هستي.

7- برق باش که بدرخشي و بسوزاني، نه شمع که بر فروزي و خود را بکاهي.

8- بي رفيق شجاع ، شجاعت ممکن نيست.

9- ترسوها بي رحم اند، اما مردان جسور جوانمردي را دوست دارند و از نجات دادن افراد شاد مي شوند.

10- تقدير، ارباب مردان ترسو است و برده مردمان شجاع.

11- ” تمسخر” سلاح ضعيفان است.

12- جوهر شجاعت در اين نيست که شما نترسيد ، بلکه در آن است که کسي نفهمد که ترسيده ايد.

13- چنان که حکمت آغازهمه فضيلت هاست، شجاعت نيز درجه کمال آنهاست . زيرا از حکمت آنچه را که بايد کرد ياد مي گيريم و به وسيله شهامت آن را به جا مي آوريم.

14- خون شهداي يک قرن چشمه اي است که نسل هاي قرون ديگر را سيراب مي کند.

15- دليري جز به استقبال خطر رفتن نيست.

  

لینک دانلود فایل شجاعت چیست pdf
 • شعر درباره تفکر

  شعر درباره تفکر

  شعر درباره تفکر تــفـکـر کن فراوان در خلایق اگر خواهی شوی محبوب و لایق نظر کن در نباتات و …
 • گالیله

  گالیله

  گالیله گالیلئو گالیله در سال ۱۵۶۴ در پیزا واقع در ایتالیا متولد شد وی تا ۱۹ سالگی تمام مطا…
 • رشد و تکامل

  تحقیق رشد و تکامل

  رشد و تکامل رشد و نمو بدنى عبارت است از تغییرات ارگانیک و تشریحى که به‌طور مداوم انجام مى‌…
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
 • شعر درباره تفکر

  شعر درباره تفکر

  شعر درباره تفکر تــفـکـر کن فراوان در خلایق اگر خواهی شوی محبوب و لایق نظر کن در نباتات و …
 • گالیله

  گالیله

  گالیله گالیلئو گالیله در سال ۱۵۶۴ در پیزا واقع در ایتالیا متولد شد وی تا ۱۹ سالگی تمام مطا…
 • رشد و تکامل

  تحقیق رشد و تکامل

  رشد و تکامل رشد و نمو بدنى عبارت است از تغییرات ارگانیک و تشریحى که به‌طور مداوم انجام مى‌…
بارگذاری در کافه تحقیق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

شعر درباره تفکر

شعر درباره تفکر تــفـکـر کن فراوان در خلایق اگر خواهی شوی محبوب و لایق نظر کن در نباتات و …