سفلی حمید لولایی در کنار دوستش

حمیید لولایی در این عکی در کنار یکی از دوستانش برای شرکت در همایشی حضور داشته که از فرصت نیز استفاده بهینه را برده است.

 

سلفی حمید لولایی

سلفی حمید لولایی

POST A COMMENT.