خواهران دوقلویی که ۲۲ سال غذا نخورده اند +عکس

تصاویر زیر مربوط به دو خواهر به نام های ماری و کتی کمپل است که از ۱۱ سالگی غدا نخوردند.

این ۲ خواهر در سن ۳۳ سالگی ۱۶۵ سانتی متر قد و تنها ۳۳ پوند وزن دارند. آنها اظهار داشتند که این کار را برای این که همیشه همچون کودکان به نظر برسند انجام دادند.

ماری و کتی کمپل

ماری و کتی کمپل

ماری و کتی کمپل

ماری و کتی کمپل

POST A COMMENT.