تا کنون عکس گلشیفته فراهانی روی جلد کدام مجله رفته است؟

گلشیفته فراهانی چند وقتی است علاوه بر بازیگری بعنوان یک مدل هم فعال است و تا کنون  عکس وی روی جلد مجلات بسیار زیادی چاپ شده در اینجا چند مجله را که عکس های گلشیفته را چاپ کرده اند با هم میبینیم.

گلشیفته فراهانی علاوه بر بازیگری بعنوان مدل هم فعالیت میکند

گلشیفته فراهانی علاوه بر بازیگری بعنوان مدل هم فعالیت میکند

عکس گلشیفته روی مجله فرانسوی

عکس گلشیفته روی مجله فرانسوی

عکس گلشیفته روی مجله فرانسوی

عکس گلشیفته روی مجله فرانسوی

گلشیفته فراهانی

گلشیفته فراهانی

گلشیفته روی جلد مجله GRAZIA

گلشیفته روی جلد مجله GRAZIA

گلشیفته به عنوان یک مدل در مجله فرانسوی

گلشیفته به عنوان یک مدل در مجله فرانسوی

گلشیفته به عنوان یک مدل در مجله فرانسوی

گلشیفته به عنوان یک مدل در مجله فرانسوی

عکس گلشیفته در مجله فرانسوی

عکس گلشیفته در مجله فرانسوی

گلشیفته روی جلد مجله معتبر styles

گلشیفته روی جلد مجله معتبر styles

فیلم پشت صحنه عکاسی از گلشیفته برای مجله GRAZIA

 

POST A COMMENT.