اوباما اتومبیلش را به ترکیه برد + عکس

در حاشیه اجلاس جی ۲۰ در آنتالیای ترکیه. باراک اوباما با خودروی معروف خود ( باراک موبیل ) ظاهر شد.

اتومبیل باراک اوباما

اتومبیل باراک اوباما

اتومبیل باراک اوباما

اتومبیل باراک اوباما

اتومبیل باراک اوباما

اتومبیل باراک اوباما

اتومبیل باراک اوباما

اتومبیل باراک اوباما

اتومبیل باراک اوباما

اتومبیل باراک اوباما

POST A COMMENT.