اشکال مهم در ریاضی

مثلث متساوی الساقین:
درهرمثلث متساوی الساقین دو ضلع برابر وجود دارد، به همین دلیل این گونه مثلثها متساوی الساقین نامیده می شود.
خم مسطح: مجموعه ای از نقاط است که بتوانیم بدون بلند کردن قلم از روی کاغذ آنرا رسم کنیم، شکلهای زیر را از نوع خم مسطح می باشند

خم ساده: خم سطحی است که هیچ کدام از نقاط خود را قطع نکند مگر در محل اتصال نقاط ابتدایی و انتهایی، هر یک از اشکال زیر یک خم ساده می باشند.

خم بسته: هر خم ساده که نقاط ابتدایی و انتهایی آنها بر هم منطبق باشند.

قضیه جم جردن: هر خم ساده بسته را به سه زیر مجموعه جدا از هم درون، بیرون، روی خم تقسیم می کند
تعریف چند ضلعی- یک خم ساده بسته است که از اجتماع حداقل سه زیر پاره خط تشکیل شده باشد به طوری که نقطه های انتهایی آن پاره خط ها روی یک صفحه بوده و هیچ سه نقطه انتهایی متوالی از آنها روی یک خط قرار نگرفته باشد. هر یک از پاره خط ها را ضلع و نقاط انتهائی این پاره خطها رأس چند ضلعی گویند.
تعریف ناحیه: اجتماع مجموعه نقاط درون و روی یک خم ساده بسته را یک ناحیه می نامند.
تعریف ناحیه محدب : یک ناحیه محدب است اگر پاره خطی که هردو نقطه دلخواه آنرا به هم وصل می کند کاملاً درون ناحیه قرار گیرد در غیر این صورت اگر حداقل دو نقطه در ناحیه موجود باشد به طوری که پاره خطی که آن دو نقطه را به هم وصل کند به تمامی درون ناحیه واقع نشود آنرا غیر محدب یا مقعرگویند.

ب) ناحیه غیر محدب            الف ( ناحیه محدب

 

لینک دانلود فایل اشکال مهم در ریاضی pdf
 • خازن گذاری و کنترل توان راکتیو در سیستم های توزیع

  خازن گذاری و کنترل توان راکتیو در سیستم های توزیع

  مقاله خازن گذاری و کنترل توان راکتیو در سیستم توزیع یک مقاله رشته مهندسی برق می باشد که با…
 • کوبیسم چیست

  کوبیسم چیست؟

  کوبیسم چیست در این پژوهش بصورت کامل به تاریخچه کوبیسم و رابطه ان با فوویسم و همچنین مراحل …
 • ضابطین قضایی دادگستری

  ضابطین قضایی دادگستری

  ضابطین قضایی دادگستری مقاله حقوقی ضابطین قضایی یک مقاله با دو فرمت WORD و PDF قابل ویرایش …
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
بارگذاری در کافه تحقیق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

مقاله دین و سلوک ایران باستان

مقاله دین و سلوک ایران باستان یک مقاله در زمینه الهیات می‌باشد. این مقاله بصورت استاندارد …