ادياني را كه قرآن از آن‌ها نام برده‌

الف‌: دين در فرهنگ توحيدي از اولين پيامبر تا آخرين آنها، يكي بيش نيست‌.

انبيأ عظام‌، براي نشر همين دين واحد مبعوث شده‌اند، ولي آيين و به تعبير قرآن “منهاج‌” (روش‌) آن‌ها متفاوت است‌; “لِكُل‌ٍّ جَعَلْنَا مِنكُم‌ْ شِرْعَة‌ً وَمِنْهَاجًا;(مائده‌،48)، براي هر گروه از شما پيامبران‌ آيين و روشي مقرر كرده‌ايم‌.

دين‌، يك قانون و راه الهي عمومي براي تمام امت‌هاست‌; ولي شريعت‌، راهي است كه براي هر يك از ملت‌ها و يا پيامبراني كه بدان مبعوث شده‌اند بر حسب شرايط و زمان‌ها، آماده گرديده است‌.

ب‌: در قرآن از چند شريعت الهي نام برده شده است كه عبارتند از:

1.شريعت حضرت ابراهيم‌;

بنابر آنچه در قرآن نقل شده و شواهد تاريخي نيز مؤيد آن است‌.
از حضرت ابراهيم شريعت و كتاب مدوني بر جاي نمانده است‌.
از اين رو در بين پيروان اديان آسماني هيچ مكتب و گروهي را نمي‌توان يافت كه مدعي پيروي از شريعت ابراهيم باشند.

هر چند كه آن حضرت در بين پيروان سه دين بزرگ ابراهيمي (اسلام‌، مسيحيت و يهود) از اعتبار و احترام خاص برخوردار است‌.

2.شريعت يهود;

قرآن در ميان همة شرايع آسماني و پيامبران الهي گذشته‌، بيشترين شرح و تفصيل را به يهود و حضرت موسي اختصاص داده است‌.
در قرآن از چند جهت دربارة يهود بحث شده است‌.

الف ـ پيامبر: پيامبرشان حضرت موسي است‌.
ايشان از پيامبران اولواالعزم (احزاب‌،7)، داراي الطاف خداوندي (صافات‌،114ـ122)، و كتاب آسماني به نام تورات (آل‌عمران‌،3) و… مي‌باشد.

ب ـ بخشي از تاريخ قوم يهود (بقره‌،67ـ73)، (اعراف‌،103ـ136) و…

ج ـ نعمت‌هاي خداوند بر آنان‌

د ـ اوصاف ناپسند و عمل كردهاي غلط يهوديان‌، مانند:
تبديل نعمت‌هاي خدا (بقره‌،211)،
پيمان شكني (بقره‌،63)،
اسراف (مائده‌،32)،
رباخواري (نسأ،161)،
حرص‌، رشوه‌خواري‌، ظلم‌، فسق و فساد، عمل نكردن به تورات‌، تحريف آن و…

  

 • گالیله

  گالیله

  گالیله گالیلئو گالیله در سال ۱۵۶۴ در پیزا واقع در ایتالیا متولد شد وی تا ۱۹ سالگی تمام مطا…
 • رشد و تکامل

  تحقیق رشد و تکامل

  رشد و تکامل رشد و نمو بدنى عبارت است از تغییرات ارگانیک و تشریحى که به‌طور مداوم انجام مى‌…
 • معجزات حضرت موسی

  تحقیق معجزات حضرت موسی

  معجزات حضرت موسی طبق آیات قرآن، حضرت موسی(ع) شش معجزه برای قوم خود آشکار کرد و این معجزات،…
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
 • گالیله

  گالیله

  گالیله گالیلئو گالیله در سال ۱۵۶۴ در پیزا واقع در ایتالیا متولد شد وی تا ۱۹ سالگی تمام مطا…
 • رشد و تکامل

  تحقیق رشد و تکامل

  رشد و تکامل رشد و نمو بدنى عبارت است از تغییرات ارگانیک و تشریحى که به‌طور مداوم انجام مى‌…
 • معجزات حضرت موسی

  تحقیق معجزات حضرت موسی

  معجزات حضرت موسی طبق آیات قرآن، حضرت موسی(ع) شش معجزه برای قوم خود آشکار کرد و این معجزات،…
بارگذاری در کافه تحقیق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

گالیله

گالیله گالیلئو گالیله در سال ۱۵۶۴ در پیزا واقع در ایتالیا متولد شد وی تا ۱۹ سالگی تمام مطا…