آنجلیناجولی در میان کودکان آواره جنگ

«آنجلینا جولی» بازیگر زن مشهور سینمای جهان و سفیر صلح سازمان ملل متحد به مناطق جنگ‌زده جهان، خواهد بود.

«آنجلینا جولی» بازیگر زن مشهور بشردوست و سفیر صلح سازمان ملل متحد با هدف کمک به کاهش درد و رنج کودکان آواره جنگ نقاط مختلف جهان و همچنین مسلمانان روهینگیایی به میانمار سفر کرده است. عکس‌های منتشر شده از دیدارهای بشردوستانه آنجلینا جولی با کودکان و مردم رنج دیده مناطق مختلف جهان را در این اسلایدشو ببینید.

آنجلینا جولی در  میان کودکان آواره جنگ

آنجلینا جولی در میان کودکان آواره جنگ

آنجلینا جولی در  میان کودکان آواره جنگ

آنجلینا جولی در میان کودکان آواره جنگ

آنجلینا جولی در  میان کودکان آواره جنگ

آنجلینا جولی در میان کودکان آواره جنگ

 

POST A COMMENT.