آثار و نتایج دفاع در برابر تهاجم بیگانگان

در تعریف جنگ میتوان گفت جنگ نبرد خشن و مسلحانه ای است

که بین دو یاچند اجتماع مستقل اتفاق می افتد دلایل شروع جنگ ها به شرح زیر است

1.طمع به خاک کشور دیگر و رسیدن به منافع مادی.2.روحیه خود خواهی  وقدرت طلبی حاکم. و عوامل دیگر….

هر ملتی بر اساس فطرت ذاتی خود وبا بهرمندی از تفکر و اراده خویش در مقابل تهاجم بیگانگان ایستادگی و مقاومت میکند وهمینطور در قرآن کریم به دفاع اهمیت زیادی داده است.

ما به طور کلی مفهوم دفاع در فرهنگ لغت به معنی بدی و آزار را از خود و دیگران دور کردن و وطن و ناموس خود وحقوق خودرا از دستبرد دشمن دور نگه داشتن و به طور کلی دفاع به مجموعه اقداماتی گفته میشود که انسان برای حفظ حراست از حیات.

اعتقادات و سرزمین خود در برابر خطراتی که او را تهدید می کند انجام می دهد و به طور کلی دفاع به دو نوع انجام میشود.

1- دفاع غریزی:

 به دفاعی که دربین تمام موجودات زنده مشترک است مانند حمله ناگهانی به دشمن.

2- دفاع آگاهانه:

 مخصوص انسان است که با استفاده از عقل اراده و اختیار صورت میگیرد.

امروزه اين موضوع کاملاً به اثبات رسيده است که مردم يک کشور تنها با توان نظامی و فناوری های پيشرفته نمی توانند به دفاع از کشور خود بپردازند، بلکه هر چه ميزان اعتقادات و باورهای دينی ملتی بيشتر باشد ميزان مقاومت و توان دفاعی آن ملت هم افزايش خواهد يافت.

تهاجم ممکن است به دو شکل نظامی و فرهنگی انجام شود. در تهاجم نظامی، دشمن با ابزارهای مادی مانند هواپيما تانک و سرباز به قصد اشغال يک کشور اقدام به حمله نظامی می کند، که نمونه آن تهاجم رژيم صدام به کشور ما و جنگ تحميلی اما در تهاجم فرهنگی، دشمن با ابزارهای غيرنظامی دست به حمله می زند. ابزار دشمن در اين شکل از تهاجم، ابزار و وسايل فرهنگی است. در تهاجم نظامی، يکی از اهداف، اشغال سرزمين و خاک موردنظر است. در تهاجم فرهنگی، اشغال ذهن و اعتقادات و تغيير ارزش ها و باورهای دينی مردم، هدف اصلی دشمن است.

اما تهاجم به یک کشور برای کشور گشایی و به قصد تصرف آن باعث می شود نیروی متخاصم دچار این پرسش بنیادی گردد که چرا ما به کشوری دیگر هجوم میبریم؟ و دلیل این جنگ و کشتار چیست؟

در مقابل دفاع در برابر متجاوز به نیروهای تدافعی این باور را میدهد که ما برای دفاع از خود هدف داریم و برای سرزمین مان در مقابل مهاجم ایستادگی میکنیم.

دفاع در مقابل نیروی متجاوز این مزیت را دارد که حتی در صورت کشته شدن فرد بی هدف از بین نرفته است برای همین است که نیروهای مدافع در هر جنگی جنگ خود را مقدس می پندارند و برای از دست ندادن خاک خود جانفشانی می کنند.

  

 • شعر درباره تفکر

  شعر درباره تفکر

  شعر درباره تفکر تــفـکـر کن فراوان در خلایق اگر خواهی شوی محبوب و لایق نظر کن در نباتات و …
 • گالیله

  گالیله

  گالیله گالیلئو گالیله در سال ۱۵۶۴ در پیزا واقع در ایتالیا متولد شد وی تا ۱۹ سالگی تمام مطا…
 • رشد و تکامل

  تحقیق رشد و تکامل

  رشد و تکامل رشد و نمو بدنى عبارت است از تغییرات ارگانیک و تشریحى که به‌طور مداوم انجام مى‌…
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
 • شعر درباره تفکر

  شعر درباره تفکر

  شعر درباره تفکر تــفـکـر کن فراوان در خلایق اگر خواهی شوی محبوب و لایق نظر کن در نباتات و …
 • گالیله

  گالیله

  گالیله گالیلئو گالیله در سال ۱۵۶۴ در پیزا واقع در ایتالیا متولد شد وی تا ۱۹ سالگی تمام مطا…
 • رشد و تکامل

  تحقیق رشد و تکامل

  رشد و تکامل رشد و نمو بدنى عبارت است از تغییرات ارگانیک و تشریحى که به‌طور مداوم انجام مى‌…
بارگذاری در کافه تحقیق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

شعر درباره تفکر

شعر درباره تفکر تــفـکـر کن فراوان در خلایق اگر خواهی شوی محبوب و لایق نظر کن در نباتات و …